Trygghet i vård & omsorg

Välkommen till Avalina Care

För oss är det viktigt att skapa trygghet för dig som kund. Vi arbetar utifrån en humanistisk individanpassad människosyn och är lyhörda för dina behov. Detta för att du ska känna dig delaktig i din omvårdnad. Tillsammans med oss får du en trygg och okomplicerad omsorg, där du och dina anhöriga är i direkt kontakt med samordnare och kontaktman – som alltid är tillgängliga för dig.

Vi utför hemtjänst i Kungsholmen, Kista, Husby, Akalla, Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Spånga, Hässelby och Vällingby.

Våra tjänster

Hemtjänst

Hemtjänst innebär att Avalina Care tar hand om vardagliga sysslor i ditt hem. Tjänsten är till för att du ska kunna bo kvar hemma och fortsätta leva ett så självständigt liv som möjligt – genom hjälp i form av stöd, service och omsorg i ditt hem. Vi utgår från att du får möjlighet att bo kvar i din invanda miljö så länge du önskar. Vården och omsorgen ska på ett meningsfullt sätt anpassas efter dina behov. Alla insatser genomförs effektivt och med god kvalitet utifrån de lagar och riktlinjer som styr vår verksamhet.

Hushållsarbete - Tilläggstjänst

Hushållsarbete eller husligt arbete är en RUT-tjänst som vi erbjuder och berör ett hushålls löpande skötsel som till exempel matlagning, bakning, diskning, städning, klippa gräset eller sällskap för att uträtta något ärende. Har du hemtjänst men upplever att du vill ha mer hjälp än kommunen beviljat så kan vi erbjuda detta som en tilläggstjänst.

Vår personal

Vi har vänliga och erfarna medarbetare med hög kompetens och genuint intresse för sitt arbete. Hög kvalitet, stort engagemang, kontinuitet, självbestämmande och respekt är bärande värden som genomsyras i vårt möte med våra kunder. Detta anser vi vara en förutsättning för en god och trygg omvårdnad.

Våra medarbetare genomgår kontinuerlig utbildning för att främja en god omvårdnad för dig.

Kontinuitet – Du får en egen kontaktperson som du kan vända dig till när du undrar över något. Din kontaktperson försöker besöka dig så ofta som möjligt. Har du fler besök per dag, ser vi till att samma person kommer till dig vid så många besök som möjligt. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsuppföljning för att du ska känna dig trygg.

Språkkunskaper -Våra medarbetare är flerspråkiga och talar bl a svenska, arabiska, assyriska, engelska, kurdiska (olika dialekter) samt syrianska (suryoyo)

Donya Mousavi
Verksamhetschef
donya.mousavi@avalinacare.se
08-676 03 00 / 0738-05 40 70

Jenny Wetterstrand

Samordnare / Administratör
jenny.wetterstrand@avalinacare.se
0762-25 44 24

Tomas Denize
Ekonomiansvarig
tomas@avalinacare.se
08-676 03 00 / 0769-18 25 25

Om oss

Avalina Care är ett företag med styrelseledamöter och ledningsgrupp som har lång erfarenhet och kompetens inom sjukvård, vård och omsorg.

Vår värdegrund utgår ifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer och grundar sig utifrån en personcentrerad omvårdnad, med människan i fokus, vilket vi vill ska synas i våra insatser i hur vi bemöter våra kunder och medarbetare i det dagliga arbetet. Vi skapar en förtroendefull relation genom kontinuitet, lyhördhet och arbetar för att vårdnadstagaren i så stor utsträckning som möjligt får sin personliga integritet och självbestämmande tillgodosett.    

Vi utgår ifrån att du får möjlighet att bo kvar i din invanda miljö så länge du önskar och värnar om ett vänligt och respektfullt bemötande, där vård och omsorg anpassas efter dina behov på ett meningsfullt sätt.

Vår värdegrund baserar sig på följande:

  • Välbemötande och respekt
  • Delaktighet och självbestämmande
  • Trygghet och tillgänglighet
  • Nytänkande

För mer information om våra  befattningshavare, klicka på länken nedan:

https://www.allabolag.se/5591537138/befattningar


Så här väljer du oss som hemtjänstutförare

För att välja Avalina Care som hemtjänstutförare kontaktar du din biståndshandläggare, antingen för att få dina behov bedömda, eller om du redan har hemtjänst, för att få byta till oss. Om du tycker att det är krångligt så får du gärna höra av dig till oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss

    Förnamn och Efternamn *
    E-post * Meddelande * Jag samtycker till att mina personuppgifter används vid kontakt med Avalina Care AB. Jag samtycker även till att min e-post adress används vid eventuell kontakt med Avalina Care AB.