Close

Trygghet i vård & omsorg

Välkommen till Avalina Care

För oss är det viktigt att skapa trygghet för dig som kund. Vi arbetar utifrån en humanistisk individanpassad människosyn och är lyhörda för dina behov. Detta för att du ska känna dig delaktig i din omvårdnad. Tillsammans med oss får du en trygg och okomplicerad omsorg, där du och dina anhöriga är i direkt kontakt med samordnare och kontaktman – som alltid är tillgängliga för dig.


Vi utför hemtjänst i Kungsholmen, Kista, Husby, Akalla, Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Spånga, Hässelby och Vällingby.

Våra tjänster

Hemtjänst

Hemtjänst innebär att Avalina Care tar hand om vardagliga sysslor i ditt hem. Tjänsten är till för att du ska kunna bo kvar hemma och fortsätta leva ett så självständigt liv som möjligt – genom hjälp i form av stöd, service och omsorg i ditt hem. Vi utgår från att du får möjlighet att bo kvar i din invanda miljö så länge du önskar. Vården och omsorgen ska på ett meningsfullt sätt anpassas efter dina behov. Alla insatser genomförs effektivt och med god kvalitet utifrån de lagar och riktlinjer som styr vår verksamhet.

Avlösning

Avlösning i hemmet erbjuds förnärvarande som en tilläggstjänst och riktar sig till den som i bostaden hjälper en närstående i hög ålder eller med funktionshinder, som inte längre klarar av att utföra vardagliga sysslor på egen hand. Insatsen möjliggör avlastning för dig som är närstående genom att vårdomsorgspersonal avlöser dig. Detta kan erbjudas regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Ledsagning

Ledsagning har som syfte att bryta isolering och öka möjligheten till aktiviteter utanför hemmet. Insatsen är individuellt anpassad och har karaktären av personligt stöd. Ledsagning kan ingå som en del i ett beslut om exempelvis hemtjänst. Tjänsten beviljas som en enskild insats och erbjuds enligt Lagen om stöd och service (LSS) och Socialtjänstlagen (SOL).

Personlig assistans

Personlig assistans erbjuds förnärvarande som en tilläggstjänst och innebär ett stöd till dig som har ett funktionshinder. Det ger dig möjlighet att leva ett enklare och bättre liv. Personlig assistans kan innefatta allt från praktiska göromål som matlagning, personlig hygien och på-och avklädning till hjälp med att vistas utomhus eller att kunna arbeta och studera. Personlig assistans utförs av en eller flera assistenter.

Hushållsarbete

Hushållsarbete eller husligt arbete är arbete som berör ett hushålls löpande skötsel som till exempel matlagning, bakning, diskning och städning av bostaden.

Vår personal

Vi har vänliga och erfarna medarbetare med hög kompetens och genuint intresse för sitt arbete. Hög kvalitet, stort engagemang, kontinuitet, självbestämmande och respekt är bärande värden som genomsyras i vårt möte med våra kunder. Detta anser vi vara en förutsättning för en god och trygg omvårdnad. 

Våra medarbetare genomgår kontinuerlig utbildning för att främja en god omvårdnad för dig. 

Kontinuitet – Du får en egen kontaktperson som du kan vända dig till när du undrar över något. Din kontaktperson försöker besöka dig så ofta som möjligt. Har du fler besök per dag, ser vi till att samma person kommer till dig vid så många besök som möjligt. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsuppföljning för att du ska känna dig trygg.

Språkkunskaper -Våra medarbetare är flerspråkiga och talar bl a svenska, arabiska, assyriska, engelska, kurdiska och syrianska (suryoyo)

Donya Mousavi

Verksamhetschef

donya.mousavi@avalinacare.se

08-676 03 00 / 073-805 40 70

Tomas Denize

Adminstratör

tomas@avalinacare.se

08-676 03 00 / 0769-18 25 25

Om oss

Avalina Care är ett företag med styrelseledamöter och ledningsgrupp som har relevant kompetens inom vård och omsorg.

Vår värdegrund utgår ifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer och grundar sig utifrån en personcentrerad omvårdnad, med människan i fokus, vilket vi vill ska synas i våra insatser i hur vi bemöter våra kunder och medarbetare i det dagliga arbetet. Vi skapar en förtroendefull relation genom kontinuitet, lyhördhet och arbetar för att vårdnadstagaren i så stor utsträckning som möjligt får sin personliga integritet och självbestämmande tillgodosett.    

Vi utgår ifrån att du får möjlighet att bo kvar i din invanda miljö så länge du önskar och värnar om ett vänligt och respektfullt bemötande, där vård och omsorg anpassas efter dina behov på ett meningsfullt sätt.

Vår värdegrund baserar sig på följande:

  • Välbemötande och respekt
  • Delaktighet och självbestämmande
  • Trygghet och tillgänglighet
  • Nytänkande

För mer information om våra  befattningshavare, klicka på länken nedan:


https://www.allabolag.se/5591537138/befattningar

Så här väljer du oss som hemtjänstutförare

För att välja Avalina Care som hemtjänstutförare kontaktar du din biståndshandläggare, antingen för att få dina behov bedömda, eller om du redan har hemtjänst, för att få byta till oss. Om du tycker att det är krångligt så får du gärna höra av dig till oss så hjälper vi dig!

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?